Svůj hudební talent a praxi s výukou hudební výchovy, především na ZŠ, ale také LŠU, jsem v průběhu několika let věnoval okruhu svých přátel, kteří měli zájem o hru na klavír pro sebe nebo své ratolesti. Často jsem vyučoval pouze z lásky k hudbě a tedy zdarma.

V průběhu času se, díky ohlasu na mé hodiny, rozšířil okruh mých žáků do takové míry, že již nebylo možné nabízet výuku bezplatně a "ze známosti". Proto jsem se rozhodl, že začnu poskytovat kurzy placené a nabídnu své pedagogické schopnosti také dalším zájemcům.

Výsledkem tohoto záměru je hudební škola Klavírek, která je otevřena každému, kdo by se rád tomuto nástroji věnoval, bez ohledu na věk - nikdy není pozdě s čímkoliv začít a pokud do toho jdete s radostí a chutí, výsledky mohou být velmi dobré!

Jsem učitelem, který je trpělivý a vstřícný jakémukoliv tempu pokroku. I malé krůčky se počítají!  S každým žákem pracuji pečlivě a všímám si jeho schopností i talentu. Pokud se rozhodnete vydat klavírní cestou, udělám vše pro to, aby jste si ji užili a měli ze hry radost!